Onze labels

We zijn fier u onze 3 labels te mogen voorstellen:

Smiley

De FAVV-Smiley is een label dat aantoont dat de onderneming die actief is in de voedselketen en dit label heeft, een aannemelijk systeem heeft uitgewerkt voor de controle van de hygiëne. We garanderen u dus dat de regels inzake hygiëne en goede werkwijzen in de keuken nauwgezet worden opgevolgd, dat we ook zelf onze werkwijzen voortdurend controleren en ze permanent opnieuw aan de orde stellen.

 

De Groene Sleutel

Een uitbating die het label van Groene Sleutel krijgt, is een uitbating met oog voor het milieu en voor de natuurlijke rijkdommen. Ze voldoet aan bepaalde criteria met betrekking tot water, energie, afval, onderhoudsproducten, …

We garanderen u dat we veel aandacht besteden aan ons energieverbruik en dat we ieder jaar nieuwe ecologische stappen zetten: partnerschap met Natagora (link naar hun site vermelden), kaart « Groene Sleutel » (€ 5 korting indien we uw kamer niet opnieuw in orde moeten brengen), procedures inzake opvolging van lampen, tv en radiatoren die onze klanten niet uitzetten, keuze van ecologische materialen, …

 

Wallonie Destination Qualité :

Het label Wallonie Destination Qualité garandeert de bezoeker dat de uitbating maatregelen heeft ingevoerd voor het analyseren van de tevredenheid van de klanten, evenals een actieplan dat bedoeld is om haar werkwijzen aan te passen in functie van de opmerkingen van de klanten. De uitbating wordt dus voortdurend opnieuw aan de orde gesteld en zit dus permanent in een opwaartse spiraal, wat de klanten alleen maar ten goede komt.